Sơ chế và chế biến

Ruốc cá lăng

Ruốc cá lăng

Giá bán lẻ: 79.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá trắm giòn

Cá trắm giòn

Giá bán lẻ: 145.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá chép giòn

Cá chép giòn

Giá bán lẻ: 150.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá trăm đen

Cá trăm đen

Giá bán lẻ: 120.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Ba-Ba

Ba-Ba

Giá bán lẻ: 280.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá lăng

Cá lăng

Giá bán lẻ: 90.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Chả cá lăng

Chả cá lăng

Giá bán lẻ: 37.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá tầm

Cá tầm

Giá bán lẻ: 150.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá chình

Cá chình

Giá bán lẻ: 310.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ

Cá lăng vàng

Cá lăng vàng

Giá bán lẻ: 145.000₫

Giá bán buôn: Liên hệ